JaunumiPar mumsSporta kompleksiSportistiReklāmas iespējasSadarbības partneriCenas un pakalpojumiNotikumu kalendārs
 
Videoklips par mums 93M
Par mums
                      

          

SIA ”Daugavpils Olimpiskais Centrs” reģistrēts LR Uzņēmumu Reģistrā 1995.gada 27.janvārī kā Bezpeļņas organizācija. Kā Bezpeļņas organizācija darbojās līdz 2005.gada 11.janvārim. No 2005.gada 11.janvāra - SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”. Pirmais DOC direktors – Uldis Pastars, kurš aktīvi strādā arī pašlaik.

 

DOC darbības pamatvirzieni: piederošās sporta infrastruktūras apsaimniekošana, individuālo olimpisko sporta veidu perspektīvāko sportistu sacīkšu-treniņprocesa līdzfinansēšana, olimpiskās kustības popularizēšana, informētība un cita veida sporta darbība.

 

SIA ”Daugavpils Olimpiskais Centrs” statūti paredz, ka sabiedrības mērķi ir perspektīvo Daugavpils sportistu sacīkšu / treniņu procesa nodrošināšana, sporta attīstības programmu realizācija, sporta objektu būvniecība un uzturēšana.

 

Daugavpils Olimpiskā centra ieguldījums pilsētas sporta attīstībā 20 gadu laikā ir ievērojams. Šajos gados centrs palīdzējis vairākiem desmitiem sportistu sagatavoties visaugstākā līmeņa sacensībām. Viņu vidū ir šādi  pazīstami sportisti:

 

· Vieglatlētikā: Igors Kazanovs, Dmitrijs Jurkevičs, Valērija Linkeviča, Aleksandra Koblenca, Jūlija Tarvide

·  Brīvajā cīņā: Anastasija Grigorjeva, Aleksandrs Pomjalovs, Karalīna Tjapko, Imants Lagodskis

· Svarcelšanā: Artjoms Žerebkovs, Vadims Koževņikovs, Vadims Sļesarjevs

·   Paukošanā: Jūlija Vansoviča, Andris Jahimovičs, Artūrs Šīlins;

·  Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs;

·  Bokss: Evanders Servuds

 

Pateicoties Latvijas Olimpiskās komitejas, Daugavpils pašvaldības un piesaistītajiem ziedotāju līdzekļiem, Daugavpils Olimpiskais centrs nodrošina:

 

·      Investīcijas pilsētas sporta būvju celtniecībai un atjaunošanai, ievērojami uzlabojot sporta materiāli – tehnisko bāzi (stadiona „Celtnieks” skrejceļi, DOC svarcelšanas, divas cīņas, trenažieru zāles, Daugavpils 13.vsk. vieglatlētikas manēža, tenisa laukumi u.c.)

·     Nodrošina Daugavpils labāko un perspektīvāko sportistu sacīkšu un treniņprocesu, cīnoties par iekļūšanu Latvijas Olimpiskajā vienībā (paukotāji, svarcēlāji, cīkstoņi, vieglatlēti un citu sporta veidu pārstāvji).

 

DOC misija - kļūt par vadošo sporta attīstības, treniņu, sacensību un aktīvas atpūtas pasākumu centru, kur tiek nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi jaunajām sportistiem un visiem veselīga dzīves veida piekritējiem (Austrumbaltijā).

 

DOC vīzija - Latgales reģiona vadošā institūcija sporta jomā ar mūsdienīgāko, starptautiskiem standartiem atbilstošu materiāli – tehnisko bāzi, kas īsteno labas, pilsētas interesēm atbilstošas - pārvaldības principus.

 

DOC mērķi

-         nodrošināt piederošās sporta infrastruktūras apsaimniekošanu atbilstoši labas pārvaldības principiem, noturot pozitīvu naudas plūsmu;

-         nostiprināt un pilnveidot DOC kā nozīmīgāko daudzfunkcionālo sporta kompleksu Latgales reģionā, popularizējot sporta aktivitātes, interesi par sportu;

-         nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto pakalpojumu un DOC efektīvu darbību;

-         palielināt Sporta Kompleksa noslogotību;

Latvijas Olimpisko centru reglamentējošie dokumenti

Reģionālās attīstības programma [...]

Olimpisko centru izveides un darbības vispārīgi noteikumi

Apstiprināts

LOK izpildkomitejā

2005.gada 21.jūnijā

Protokols Nr.4 lēmums Nr.4

1.    Olimpiskais centrs

 

Olimpiskais centrs ir patstāvīga sporta organizācija, kas nodarbojas ar Olimpiskās kustības popularizēšanu un sporta attīstības veicināšanu pašvaldību teritorijā. Olimpisko centru dibinātāju skaitā noteikti jābūt arī pašvaldībai un Latvijas Olimpiskajai komitejai vai ne mazāk kā divām Olimpisko sporta veidu federācijām.

 

2.    Olimpiskā centra pazīmes

 

2.1. Par Olimpisko centru uzskatāma tāda saskaņā ar 1.pkt. dibināta sporta organizācija, kura atbilst katrai no sekojošām prasībām:

 

1) Olimpiskā centra pamatkapitāls ir ne mazāk kā 30’000,00 LVL (trīsdesmit tūkstoši Latvijas latu), bet tas ar LOK Izpildkomitejas piekrišanu var tikt samazināts, izskatot katru pašvaldības piedāvājumu atsevišķi;

 

2) Olimpiskajā centrā tiek realizētas ne mazāk kā 2 (divas) ar attiecīgajām sporta veidu federācijām saskaņotas Olimpisko sporta veidu programmas, kā arī tiek nodrošināta Olimpisma kā dzīves filozofijas un veselīga dzīvesveida popularizācija;

 

3)  Pašvaldībai pieder ne mazāk kā 35% (trīsdesmit pieci procenti) no pamatkapitāla.

 

2.2. Olimpiskajā centrā realizējamās programmas dibinātāji finansē atbilstoši tam, kā noteikts līgumos vai lēmumos par šo programmu realizāciju;

 

2.3. Olimpiskā centra dibināšanai pašvaldība kopā ar pieteikuma vēstuli iesniedz Latvijas Olimpiskajai komitejai sekojošus dokumentus:

 

1) Pašvaldības lēmumu par piedalīšanos Olimpiskā centra dibināšanā/darbībā un auditētu iepriekšējā gada pārskatu;

 

2)  Olimpiskā centra projektu un attīstības plānu;

 

3) Kompetentu atzinumu par Olimpiskā centra projekta un attīstības plāna kvalitāti, projekta realizācijas iespējām, pašvaldības finansiālo stāvokli;

 

4) Līgumus, nodomu protokolus vai citā veidā fiksētas vienošanās, kas noslēgtas ar mērķi nodrošināt Olimpiskā centra projekta un plāna realizāciju, vai informāciju par paredzamo pašvaldības nodrošinājumu vai saistībām projekta realizācijai;

 

5) Paredzamo Olimpisko sporta veidu programmu, kas saskaņotas ar attiecīgo Olimpisko sporta veidu federācijām, un plānoto pasākumu izklāsts.

Tālrunis informācijai:
654-75140

Darba laiks:

Peldbaseins
 Darba dienās: 08:00-23:00
 Brīvdienās: 09:00-22:00

Trenažieru zāle
 Darba dienās: 09:00-22:00
 Sestdienās: 10:00-20:00
 Svētdienās: 10:00-15:00Latvijas Olimpiskā Komiteja Daugavpils pilsētas Dome
Latvijas dzelzceļš
LR Izglītības un zinātnes ministrija
Sporta bāzu reģistrs
Alise+
Biplan hotel
Park Hotel Latgola
BTA apdrošināšana
Compensa Life
Gjensidige

 
Copyright (c) 2008
Unique visitors: 1644312